Máy đùn thịt công nghiệp JR-22

5.500.000 

Mã sản phẩm: A016

may-dun-thit-cong-nghiep-JR22
Máy đùn thịt công nghiệp JR-22

5.500.000 

Đã mua sản phẩm