Máy đùn xúc xích

-11%
4.000.000 
-11%
3.200.000 
-10%
3.800.000 

Máy đùn xúc xích tự động

Máy buộc chỉ tự động